Алисън Шейфър разбива мита за добрата майка * Alyson Schafer breaks the „Good Mom“ myth

Alyson-741

Не веднъж сме си говорили за това колко е трудно да бъдеш майка в днешно време. Добра майка. Признавам, не съм от тези, които обичат да четат купища „полезна, специализирана” литература с готови съвети за всеки родителски препъникамък. Не, не вярвам в действието на готови формули и педагогически стратегии, защото с годините съм се убедила в тяхната неефективност. И в загубата на време и нерви, до които могат да доведат те. Изключение от правилото правят книгите на Франсоаз Долто и Йеспер Юл (но то е като да говорим за различни планети).

През последните месеци към книгите-изключения се присъединиха и заглавията на още един автор – на канадския педагог и психотерапевт Алисън Шейфър. Не знам дали защото дълги години е работила като консултант по проблемите на отглеждането и възпитанието на децата, или защото е водила тематични предавания и рубрики в престижни печатни издания, но всяка от книгите на Шейфър звучи като разговор с най-добрата ми приятелка. Конкретна, откровена, непорицаваща и успокояваща. Книги, които не размахват пръст и не наставляват, а отварят вратички, за чиито съществуване не съм и подозирала.

We've talked many times about how difficult it is being a mother nowadays. A good mother. I admit I am not of those who love to read piles of "useful specialized" literature with ready advices for any parent stumbling block. No, I do not believe in the effect of ready-made formulas and pedagogical strategies, because over the years I became convinced in their inefficiency. And in the loss of time and frustration to which they might lead. Exception to the rule make the books of Françoise Dolto and Jesper Juhl (but it's like talking about different planets). Recently to the books-exceptions joined also the titles of another author - Canadian educator and psychotherapist Allison Schaefer. I do not know if it's because for many years she worked as a consultant on issues of upbringing and education of children or because waged themed shows and entries in prestigious publications, but each of the books of Schaefer sounds like a conversation with my best friend. Specifically, honest, neporitsavashta and soothing. Books that do not wag their fingers and mentor, and open doors for whose existence I never suspected.

krnamitazadobrm3

След „Скъпи, провалих децата” и „Не, това не са глезотии” с чиста съвест мога да призная, че последната книга на Шейфър – „Край на мита за добрата майка” се превърна в абсолютния ми фаворит (на пазара от издат. „Колибри”). В книгата си Алисън Шейфър обобщава горчивия опит на различни съвременни майки, които в старанието си да са съвършени, са се оказвали на прага на отчаянието. Тя изследва заблудите им и доказва защо днешните модели за „добра майка” са не само неефективни, но водят до родителски провали и семейни кризи. Наистина ли бракът може да почака? Как да обичаме децата си и да ги възпитаваме „правилно”? Как да устоим на натиска на образователната система? А на стандартите за щастие и успех, които нашата култура налага агресивно?

Макар че като автор в списания за родители не веднъж съм писала по темата (ТУК можете да видите и мнението ми по въпроса за перфектната майка), докато минавах с поглед по редовете на „Край на мита за добрата майка” открих някои истини, които са ми убягвали с годините. Сигурна съм, че и вие ще откриете своите, докато четете. Една книга за всички нас, които имаме куража да са несъвършени. И които не се страхуваме да признаем, че съвършеното семейство и съвършеният родител са митове.

After "Honey, I wrecked the kids" and "Ain't Misbehavin'" with a clear conscience I can say that the last book of Schaefer - "Breaking the good mom myth" became my absolute favorite (by Collibri). In his book, Alison Shaffer summarizes the bitter experience of various modern mothers in an effort to perfect have proved the verge of despair. It explores their delusions and demonstrates why today's models for "good mother" are not only ineffective, but lead to parental failures and family crises. Really marriage can wait? How to love their children and educate them "correctly"? How to resist the pressures of the education system? A standard for happiness and success that our culture imposes an aggressive? Although as a writer in magazines for parents not once I have written on the subject (HERE you can see my opinion on the question of the perfect mother) while passing glance at the lines of "Breaking the good mom myth" I discovered some truths that eluded me over the years. I'm sure you will find yours while reading. A book for all of us who have the courage to be imperfect. And not afraid to admit that perfect family and the perfect parent are myths.

Kind-mit-Mutter

Алисън Шейфър в България…

Една страхотна новина за всички фенове на канадската писателка! След броени дни (на 26 септември от 09.30 ч.) в Гранд хотел София Алисън Шейфър ще изнесе две лекции, всяка с продължителност 1 час и 30 минути.

Лекциите този сезон ще са посветени на две основни теми:

Агресор или жертва на агресия е детето ви? (Тормозят ли други деца детето ви? Смятате ли, че вашето дете има склонност към грубо отношение към околните и би направило нещо, което да се окачестви като хулиганска постъпка? Какво трябва да направят родителите, ако разберат, че тормозят детето му или че детето му тормози други деца – в реалността или виртуално?)

Окуражителната независимост, или как да отгледаме отговорно дете? (Защо е толкова трудно децата да бъдат точни в изпълнението на домакинската работа, както и да управляват учебните си задължения без постоянен родителски надзор? Какво пречи на родителите да възлагат повече отговорности на децата си?)

Продължителността на всяка лекция е 1 ч. 30 мин., с време за въпроси 30 мин. Повече за гостуването на Алисън Шейфър в България можете да научите от страницата на събитието във Facebook.

Събитието се организира от „Първите седем” със съдействието на издателство „Колибри”.

hand-print

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *