Лигата на необикновените деца * The League of extraordinary children

Indigo-Children

През последните години все повече родители, учители и психолози започнаха да говорят за съвременните деца (различни от поколенията и нормите на поведение преди тях) като за явление. За „децата на новото време”.

„Ох, те сегашните деца са различни”, дочух да коментират помежду си учителки, броени дни преди първия учебен ден - едни такива капризни, невъзпитани, буйни…” Жени на видима възраст петдесет години, с дългогодишен стаж и с педагогическо образование… В спомените ми бързо изплува колективният образ на перфектното дете от преди тридесетина години - спретнато, мълчаливо, съгласяващо се и рядко подвижно. Преведено на езика на възрастните – „кротко”. Да, днешните деца по- скоро се позиционират на противоположния полюс. Те са някак по- зрели и разбиращи, себеизразяващи и размишляващи. „Различни”. И няма как да не са такива, при условие, че всичко около нас се променя. Еволюцията трудно би ударила спирачки точно при развитието на човека, нали?

В днешно време се раждат все повече деца с ново съзнание и необикновени дарби. Езотериците ги класифицират като „индиго” и „кристални”. С какво тези малчугани са по- различни и защо е необходимо да им обърнем специално внимание? На първо място, защото са чистосърдечни, независими и непоколебими и не желаят да бъдат напъхвани в калъпи и схеми. Не са готови да бъдат третирани несправедливо, да преглъщат унижения или да се подчиняват. Училището и образователната система в настоящия си вид не им помагат. Обществените структури не им вдъхват доверие. И защото родителите често се чувстват безпомощни да се справят с децата си.

Ако не се страхувате да задавате въпроси и да търсите отговори на необяснимото, значи този текст е за вас. И за вашите деца…

In recent years more and more parents, teachers and psychologists began to talk about modern children (from different generations and norms of behavior before them) as a phenomenon. For "children of the new age."

"Oh, the new children are so different", I heard comment among teachers, just days before the first day of school - "they are so capricious, brats, lush ..." Women of apparent age fifty, with long experience and pedagogical education ... In my memories quickly emerged the collective image of the perfect child of thirty years ago - neatly, silently agreeing, rarely moving. Translated into the language of adults - "peacefully". Yes, today's children rather be positioned on the opposite side. They are somewhat more mature and understanding, expression and thinking. "Different". And I could not be any, provided that everything around us is changing. Evolution would hardly hit the brakes just in the development of man, right?

Nowadays more and more children born with a new consciousness and unusual gifts. Esoteric classify them as "Indigo" and "crystal". What these kids are more different and it is necessary to pay special attention to them? First, because they are sincere, independent and steadfast and do not want to be stuffed into molds and schemes. They are not prepared to be treated unfairly, to swallow humiliation or to obey. The school and the education system in its current form does not help them. Public bodies do not inspire confidence. And because parents often feel helpless to deal with their children.

If you are not afraid to ask questions and search for answers to the inexplicable, then this text is for you. And for your children...

indigo-kinder-doku-seelen-mit-ei

Децата индиго

Като „индиго” се определят децата с особени физически и духовни качества и умения. Те имат свръх развито съзнание и повишена чувствителност към всичко случващо се. Никое от тях не допуска даже намек за фалш и неискреност. Те просто знаят, когато ги лъжат, уговарят, унижават или манипулират. Концепцията за децата индиго, придобива голяма популярност с публикуването на поредица от книги в края на 1990 г. и създаването на няколко филма по темата през следващото десетилетие. Една от първите, които обвързват цветовете с личностните характеристики, е американският парапсихолог Нанси Ан Теп. През 70- те години на миналия век тя класифицира хората според цветовете на аурата им в книгата си „Как цветът помага да разбереш живота си по-добре”. Според теорията й животът на всеки човек е оцветен в определен цвят (а понякога и в два или три).

Защо индиго? Някои изследователи твърдят, че тези вундеркинди са обединени от доминантния  оттенък на аурата си - тъмносин или индигов (аура - енергийното поле, което обгръща човешкото тяло, бел. ред.). От съвсем малки те гледат мъдро и знаещо с очите на зрели и умни хора. Често срещат трудности при общуването с връстниците си. Детето с житейски цвят индиго притежава нови, необикновени, донякъде сложни за нас личностни и характерни качества.

Тези деца са крайни индивидуалисти, бунтари, изключително интелигентни и трудно се вписват в установената учебна система. Имат необикновено бърза мисъл и се развиват с различна скорост от тази на „нормалните” деца. Носители са на различен дух, начин на общуване и себеусещане. Английската лечителка Дорийн Върчу смята, че “тези надарени деца предпочитат да учат по начини, различаващи се от конвенционалния образователен модел.” И ако в Америка вече съществуват специализирани училища за деца индиго, то в редица страни (включително и у нас) по- често биват диагностицирани със Синдром на дефицит на вниманието.

Отличителни белези на децата индиго:

-          В повечето случаи са родени след 1978 г.

-          Притежават вродено съзнание за истината за живота.

-          Спазват високи житейски принципи.

-          Осъзнават нуждата от коопериране на хората с обкръжаващия свят.

-          Обединяват в себе си мъжките и женските аспекти (андрогинен тип).

-          Вярват, че материята и физическия живот са илюзия. Знаят, че животът е изграден от енергия.

-          Осъзнават, че във Вселената всичко е свързано помежду си. Време, пространство, разстояние и форма не са отделни неща, както очите ни ги виждат.

-          Чувстват се потиснати, когато наоколо няма други като тях

-          Творчески личности, често притежават дарба или талант.

closeup view of a beautiful little girl

Кристалните деца

Кристалните деца, според определението на Дорийн Върчу, автор на едноименната книга, са обгърнати от красиви, многоцветни, аури в пастелни оттенъци, подобни на ефекта от кварцовата призма. Наричат ги още „децата на дъгата”. Подобно на индиго децата са силно чувствителни, но се различават по темперамента си. Кристалните деца са много общителни (за разлика от индиго, които са по- затворени и съсредоточени). Децата с многоцветна аура прощават лесно на всеки и сърцето им е изпълнено с любов към целия свят. В тях няма образно понятие за враг. Повечето проговарят едва на тригодишна възраст, но затова пък говорят като възрастен човек и се развиват невероятно бързо.

Кристалните деца са представители на едно съвършено ново поколение. Отличителни за тях са големите, изразителни очи, както и уравновесеното им щастливо същество със силно изразено чувство за справедливост. Други белези са силната им страст към камъни и кристали, както и  засиления интерес към делфините. Притежават изключителна чувствителност, интелект, интуиция и емпатия, но не са бунтари, а омиротворители. Правят всичко с личен пример и без много думи. Не обичат да бъдат център на вниманието, но присъствието им не остава незабелязано. Силното им излъчване създава усещането за общуване със зрял и мъдър човек, който може да ви успокои, да даде съвет, утеши и да разсее страховете и съмненията ви. Кристалните деца са способни да преобърнат неусетно мисленето, поведението и целия ви мироглед.

Сетивата на кристалните деца работят с изострена чувствителност и затова те не обичат силния шум, силната изкуствена светлина, тълпите и скандалите. Крясъците и агресивността ги нараняват вътрешно и затова те се затварят в себе си, за да се защитят. Ако не им бъде осигурена спокойна и сигурна среда, те се изолират и отказват да контактуват.

Отличителни белези на кристалните деца:

-          В повечето случаи са родени след 1995 г.

-          Имат големи изразителни очи.

-          Изключително сърдечни са.

-          Проговарят късно.

-          Притежават изумителен музикален слух.

-          За да общуват, използват телепатичните си способности.

-          Имат силна връзка с природата и животните.

-          Проявяват се като лечители.

-          Интересуват се от кристали и камъни.

-          Отличават се с невероятна артистичност и креативност.

-          Предпочитат вегетарианска храна и сокове.

LEO_5405

За да е щастливо детето… 

… В първите години от живота му ограничeте шума и стреса. Това означава да сведете до минимум телевизията, електронните игри и игрите с елемент на насилие.

… Окуражавайте малкото да свири на някакъв инструмент, да разказва, да чете, да рисува, да се занимава с креативни дейности (да моделира с пластелин, да играе с пясък и вода), да измисля различни начини да се забавлява. Всичко това - в спокойна обстановка.

… Опитайте следното упражнение за релакс: Седнете заедно в тиха стая, където никой няма да ви притеснява. Пуснете тиха музика и запалете свещ. Седнете един срещу друг, без значение дали на пода или на стол, с изправен гръб. Затворете очи и си представете, че сте нагазили до колене в градина с цветя. Обърнете внимание на това как цветовете се разтварят един по един, как от стъпалата ви тръгват корени, които потъват дълбоко в почвата. Пътувайте в дълбочина. Усетете как се зареждате с енергия от майката Земя и как тази енергия се придвижва нагоре по тялото ви.

 

Велиана Симеонова

Повече за децата на новото време можете да прочетете в: „Свръхсетивните деца” – Силвия Браун, „Децата на новото време” – Мег Лоузи, „Разговори с децата на новото време” – Мег Лоузи, „Аурата на бъдещето” – Юлия Пелехова, „Децата на новото хилядолетие” – Каролина Хеенкамп

hand-print

Ако статията ви е харесала или ви е била полезна, моля споделете или натиснете бутона "харесвам" най-отдолу. Благодаря 🙂 

If you liked the article or you find it helpful, please share or click "like" on the bottom. Thanks 🙂

Comments

2 thoughts on “Лигата на необикновените деца * The League of extraordinary children

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *