Новото артистично място на София * The new artistic place of Sofia

2015-09-27 11.43.20

В София вече има ново пространство за изкуство и експериментиране.

Казва се „Арт лаборатория” и се намира на ул. „Ивайло” №1 (пряка на бул. „Хр. Ботев”). Арт лабораторията е дело на група Laboro –млади художници и педагози (живописеца Юлиан Станкулов, сценографа Силвана Илиева, графика Момчил Доневски и други техни колеги). Оборудването, дизайна, програмата и концепцията на мястото за творене са постигнати единствено със собствените им средства и труд.

Sofia has a new space for art and experimentation. It is called "Art Laboratory" and is located on Ivailo Str. №1 (direct Blvd. Hr. Botev). The Art Lab is the work of a group Laboro - young artists and educators (Julian Stankulov painter, stage designer Silvana Ilieva, graphics Momchil Donevski and other colleagues). Equipment, design, program and concept of site creations are achieved only with their own money and labor.

2015-09-27 11.31.35

Артистичното място е с отделни кътове за рисуване, моделиране и печат, но безспорно най-атрактивен е изграденият декор на пещера, където най-малките могат да рисуват с тебешир подобно на пещерните хора.

Таксите за отделните школи и работилници ще са достъпни за всички, предвиждат се и безплатни прояви. Всеки е добре дошъл, за да бъде консултирано детето му, което проявява интерес към изобразителното изкуство. Или пък сам да усъвършенства рисувателните си умения.

The artistic space has separate areas for drawing, modeling and printing, but arguably the most attractive one is the decor built as a cave where the little ones can draw with chalk like cavemen. Fees for individual schools and workshops will be available to all and provide free events. Everyone is welcome to be consulted his child who is interested in art. Or for parents to improve their drawing skills.

68894193d618c3efdc212e39fcc95b82

2015-09-27 11.35.14 (1) 2015-09-27 11.53.44

За развитието на идеята си художниците от „Арт лаборатория” вече си партнират с Министерството на културата, Националното училище за изящни изкуства и фондация Имеон-Балкани.За повече информация и програмата на работилниците и лекциите следете на: www.artlaboratory.bg.

The development of the idea of "Art Laboratory" artists has partnered with the Ministry of Culture, the National School of Fine Arts  and Imeon-Balkani Foundation. For more information and the program of workshops and lectures see here: www.artlaboratory.bg.

header

hand-print

Ако статията ви е харесала или ви е била полезна, моля споделете или натиснете бутона "харесвам" най-отдолу. Благодаря 🙂 

If you liked the article or you find it helpful, please share or click "like" on the bottom. Thanks 🙂

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *