Дете и скука? Да, да! * Child and boredom? No way!


Изненадата (приятна или не) е редовният съквартирант в дом, където има деца. Да, моментът, в който откриете, че подът на банята е старателно застлан с тоалетна хартия от някоя прилежна домакиня, може първоначално да ви ядоса. Също и онзи, в който установите, че домашният любимец е лакиран с най-новия ви лак на Chanel. Но замислете се само: нима животът ви би бил по-прекрасен без тези ежедневни сцени, завършващи с целувка и "мамо, извинявай"?! Деца и скука са взаимноизключващи се понятия. Тези снимки го доказват...

The surprise (pleasant or not) is the regular roommate in a home where there are children. Yes, the moment when you find that the bathroom floor is carefully packed with toilet paper by a diligent housewife, may initially annoy you. Also the one when you find out that the pet is polished with your newest Chanel varnish. But only think: would your life be more wonderful without these daily scenes ending with a kiss and "Mom, sorry" ?! Kids and boredom are mutually exclusive concepts. These pictures prove it ...
Снимки: Instagram

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *