Каша за душата… или Андерсен за напреднали * Mash for the soul … or Andersen for advanced


Една разкошна постановка за детето до нас. И за детето в нас.


Откакто свят светува зимата се смята за сезон на приказките. Сгушени на топло у дома, малките с любопитство следят през прозореца как студените ветрове и бури бушуват навън, а въображението им пътува през девет планини в десета. Там, където вълшебни герои побеждават великани, откриват чудни земи и развалят страшни магии. Дааа, в света на приказките всичко е възможно. Разказвачите на истории знаят това по-добре от всички. Отворете приказната съкровищница на вълшебника Ханс Кристиан Андерсен и ще се убедите сами! Или не! По-добре идете да я видите с очите си!  В столичната галерия „The Art Foundation” (на ул. „Дякон Игнатий” 19) светът на Андерсен разгръща вълшебството си с постановката „Каша за душата или Коледното джудже в бакалницата”.

Since the world is turning around the winter is considered as a fairytale season. Nestled in the warmth of the house, the little ones love to watch through the window how the cold winds and storms rage outside, and their imagination travels through nine mountains to the tenth. Where magical heroes defeat giants, discover wonderful lands and spoil terrible spells. Yes, in the world of fairytales everything is possible. Storytellers know this better than everyone. Just open the enchanting treasure of the magician Hans Christian Andersen and you'll see! Or better go see it with your eyes! In the "The Art Foundation" Gallery (Sofia, "Djacon Ignatius Str." 19), Andersen's world unfolds its magic with the play "Mash for the Soul or the Christmas Dwarf in the Grocery Store".Това е представление за избора, пред който всеки един от нас е изправен всеки ден. Избора на пътя, по който да поеме – пътя на духовното или на материалното. Главният герой – Коледното джудже (домашно духче) случайно се запознава с поезията в лицето на една книга, разменена за пакетче кафе в кварталната бакалия. Това запознанство го поставя пред сложен избор – духовното (представено в приказката от беден студент, който не може да го храни и топли, но е способен да му чете до безкрай красиви истории) или материалното (в лицето на продавачката в бакалницата, която го храни с вкусна каша и топли цял етаж само за него, но е неспособна да прочете нещо повече от сутрешния вестник). 

Една разкошна постановка за детето до нас. И за детето в нас.

This is a play for the choice that each of us faces every day. The choice which path to take - the path of the spiritual or the path of the material. The main character - the Christmas Dwarf occasionally meets poetry in the face of a book, exchanged for a pack of coffee in the neighborhood grocery store. This puts him in front of a complicated choice - the spiritual (presented in the tale by a poor student who can't feed and warm him, but is able to read endlessly beautiful stories) or the material (in the person of the grocer in the grocery that feeds him with a delicious mash and warms whole floor just for him, but is unable to read anything more than the morning paper).

A gorgeous play for the kid next to us. And for the child inside of us.Режисьор: Даниана Коева

Сценография: Кристиан Леков

В ролите: Даниела Маринова, Ива Караманчева, Константин Костадинов, със специалното участие на Георги Михалков и Алгара Михалкова – глас.

Проектът е реализиран със съдействието на „Национален Фонд Култура“ и Посолството на Кралство Дания.


Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *