Врабчета за броене * Sparrows counting


На 20 март - Световния ден на врабчето Българско дружество за защита на птиците стартира кампанията "Ние броим врабчетата". Доказано е, че шумът от индустрията и трафикът в градска среда влияе на комуникацията между птиците и пречи на храненето на малките им. Проучване във Великобритания показва, че възпрепятстването на комуникацията между родителите вследствие на шума в градовете може да се окаже ключова причина за спада в популациите на домашното врабче. Изследване на Шефилдския университет сочи, че този шум пречи на възрастните врабчета да чуват малките си, като по този начин се нарушава редовното им хранене.


On March 20 - World Day of the sparrow, Bulgarian Society for the Protection of Birds launches the campaign "We are counting sparrows." It has been shown that the noise from industry and traffic in urban environments influence the communication between birds and prevents feeding of their small. Study in the UK showed that disrupting communication between parents as a result of noise in cities could be a key reason for the decline in the population of house sparrow. Of Sheffield University study indicates that this noise interferes with adult sparrows to hear their young, thereby compromising their regular diet.

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *